531-387-521 siewna@czyzyk.org.pl

Żłobek

„Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”

Maria Montessori

O żłobku

Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” powstał w 2014 roku. W 2020 roku została utworzona dodatkowa grupa, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Obecnie oferujemy opiekę w dwóch grupach żłobkowych liczących po 22 dzieci. Każdą grupą opiekują się nią 3 wspaniałe, doświadczone Ciocie wspomagane przez Pomoc.

Każda sala jest przestronna, wyposażona w klimatyzację oraz oczyszczacze powietrza. Ponadto w całym budynku zamontowana jest rekuperacja.

Dzieci mają do dyspozycji wspaniały, ogrodzony plac zabaw wyposażony w dostosowane do wieku zabawki z atestem, sprzęty do wspinania, zjeżdżania, przeciskania się, huśtania, piaskownicę, stoliki piknikowe i kuchnie błotne.

Metody

Struktura i metody

Najmłodsze lata życia dziecka stanowią bazę dla jego przyszłego rozwoju, dlatego tak ważne jest w jakiej atmosferze będzie mogło rozwijać i kształtować swój potencjał. To dla Waszych Skarbów, Drodzy Rodzice, utworzyliśmy Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”.

Żłobek wspiera dzieci w prawidłowym a jednocześnie radosnym rozwoju i zapewnia im bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Kładziemy nacisk na poszanowanie dziecka, jego odrębności i wyjątkowości. Pozwalamy dziecku na samodzielność, eksplorowanie przestrzeni i pobrudzenie się na placu zabaw. Jednocześnie nasze Ciocie przytulają, noszą i bujają do snu jeśli dziecko ma taką potrzebę i jest możliwość by ją zaspokoić.

Różne Metody Jeden Cel

Czynnikiem rozwoju i podstawą wychowania jest aktywność samego dziecka, dlatego nasz system wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia jego indywidualne potrzeby. W naszej pracy elastycznie łączymy różne metody, tak aby jak najlepiej wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka. W Żłobku przy Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” stosujemy autorski program pracy z dziećmi oparty na sprawdzonych na świecie metodach.

Metoda Montessori

Stosujemy metodę Marii Montessori, która zakłada, że wychowanie jest udzielaniem dziecku pomocy, wspieraniem jego rozwoju indywidualnego, psychofizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego. W metodzie tej osoba opiekuna ma pełnić rolę organizatora, troszczyć się o ład i porządek, kompletność i estetykę materiałów, być inicjatorem i pomocnikiem dziecka w jego rozwoju i podejmowaniu aktywności, być wnikliwym obserwatorem, podążać za dzieckiem, ale go nie wyprzedzać.

Metoda Becky Bailey

Rozwój emocjonalny dziecka to jeden z najważniejszych i najdłuższych etapów rozwoju. Chcemy w naszym żłobku wspierać dzieci w umiejętnym rozpoznawaniu emocji, nazywaniu ich, pokazywaniu rozwiązań trudnych sytuacji w grupie. Wierzymy, że już od najmłodszych lat modelowanie dzieci w empatycznym podejściu przynosi ogromne efekty w przedszkolu i dalszej edukacji. W autorskim programie korzystamy również z nurtu pozytywnej dyscypliny oraz NVC.

Smyko-Multisensoryka®

W żłobku prowadzimy regularne certyfikowane zajęcia ze Smyko-Multisensoryki. Nasze Ciocie mają uprawnienia wydane przez A.Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci. Zajęcia  prowadzimy w formie zabawy i są one nastawione na sam proces, a nie na efekt końcowy. Na zajęciach angażujemy wszystkie zmysły i w ten sposób staramy się zapewnić naszym maluchom szeroki wachlarz doznań sensorycznych, które wpływają na stymulację całościowego rozwoju dziecka.

Metoda Ruchu Rozwijającego

Stosujemy metodę Weroniki Sherborne, która opiera się na tym, że ruch jest podstawowym i naturalnym środkiem porozumiewania się, wychodzącym z centrum naszego ciała, do którego w pierwszym rzędzie sięgają małe dzieci. Metoda ta zakłada, że podstawą porozumiewania się za pomocą języka ruchów jest świadomość swojego ciała, którą będziemy wzmacniać poprzez wspólne ćwiczenia.

Metoda Projektu

Stosujemy Metodę Projektu, która wspiera naturalną ciekawość dziecka i skłonność do badania otoczenia. Metoda Projektu zakłada, że dzieci to urodzeni mali badacze, którym należy stwarzać atmosferę do prowadzenia samodzielnych doświadczeń i rozwoju ich twórczych zachowań. Dzieci w tej metodzie aktywnie zadają pytania, rozwiązują problemy, eksperymentują.

Inne Metody

Dodatkowo w naszej pracy korzystamy z elementów gimnastyki mózgu Dennisona, bajkoterapii, muzykoterapii,Porozumienie bez przemocy, Pozytywna Dyscyplina i wielu innych.

Zapisy

Jak zapisać dziecko do naszego żłobka

Aby zapisać dziecko do naszego żłobka, należy wykonać trzy proste kroki opisane wyszczególnione obok. Wszystkie dokumenty można pobrać w zakładce Dokumenty, bądź wypełnić już na miejscu w Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”. Zawsze też zapraszamy rodziców na rozmowę, która ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz dokładne przedstawienie naszej oferty.

Kontakt telefoniczny

(+48) 531-387-521

kontakt mailowy

siewna@czyzyk.org.pl

01.

Wypełnić Kartę Zgłoszenia

02.

Zapoznać się ze Statutem Żłobka przy CZR „Czyżyk”

03.

Podpisać umowę

Informacje dodatkowe

Ceny i godziny posiłków

9:00 śniadanie

12:00 obiad

15:00 podwieczorek

Dzienny koszt wyżywienia to 19,00 zł. Diety specjalne to koszt 20,50 zł. Istnieje możliwość wybrania zamawianych posiłków w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu np. bez podwieczorku.

W przygotowywaniu posiłków dla dzieci korzystamy z doświadczenia firmy Quick Meal Jadwiga Holweg, ul. Rybałtowska 8, 31-226 Kraków..

Z

Harmonogram dnia

7.30 – 9.00 witamy dzieci w Czyżykowym Żłobku, zaczynamy dzień od wspólnych zabaw

9.00 – 9.30 śniadanie

9.30 – 11.30 zajęcia plastyczne, rytmiczne lub zabawy na świeżym powietrzu

12.00 – 13.00 obiad

13.00 – 15.00 sen ( dla dzieci, które mają inny rytm dnia będzie możliwość drzemki o innych porach)

15.00 – 15.30 podwieczorek

15.30 – 17.00 dzieci czekają na rodziców przy wspólnej zabawie       

                                                                                                                                        .

Cennik

Cennik żłobka dla naszej placówki przy ul. Siewnej 10.

l

Wpisowe

700 zł

Żłobek do 10 h

1850 zł

Żłobek do 5 h

1300 zł

Żłobek 50h m-c

950 zł

Żłobek 20h m-c

600 zł

Dotacje z Urzędu Miasta Kraków

Żłobek przy centrum Zdrowego Rozwoju Czyzyk jest zarejestrowaną placówką w rejestrze żłobków Urzędu Miasta Kraków. Dzięki temu możemy naszym podopiecznym zaproponować dotację z Urzędu Miasta Kraków. Dotacja w 2024 roku wynosi 3,50 do każdej godziny pobytu dziecka w żłobku. Jeśli Rodzic ma wykupioną opiekę na 10h godzin to należy mu się dotacja w wysokości 10h*3,50zł*ilość dni w danym miesiącu kalendarzowym (średnio wynosi ok 700 zł miesięcznie). Dotacja z Urzędu Miasta pomniejsza koszt za żłobek zgodnie z Umową jaką mamy podpisaną z Urzędem Miasta Kraków oraz okresem na jaki obowiązuje.

Dofinansowanie pobytu w żłobku (Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej)

Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do instytucji opieki i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

żłobek dofinansowany przez miasto Kraków

„Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.