Centrum Zdrowego Rozwoju "Czyżyk"

Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” to żłobek, przedszkole oraz szeroki wachlarz grupowych i indywidualnych zajęć zarówno o charakterze edukacyjnym, twórczym jak i terapeutycznym. Naszą ideą jest budowanie i wzmacnianie u dzieci  poczucia wartości, umiejętności wyrażania uczuć i samodzielności. Tylko bazując na empatii, indywidualnym podejściu możemy wykształcić dzieci, które wierzą w siebie, znają swoją wartość i z odwagą podejmują swoje własne decyzje. Zespół, który pracuje w Czyżyku ma ogromne pokłady empatii i zapału do zmiany siebie, bo tylko pracując i zmieniając siebie można być przykładem dla Małego Człowieka.